DANCE IN LINE

Newline

GDPR

Privatlivspolitik for Dance In Line - Newline jævnfør Persondataloven for EU pr. 25. maj 2018.

 

Dataansvarlig.

Dance In Line - Newline

www.danceinline-newlinedance.com

CVR-nummer  34787972


Hvilke personlige data indsamler vi – og med hvilket formål?

Ved indmeldelse i Dance In Line - Newline skal fødselsår, navn, E-mail, telefonnummer samt hvilke(t) hold man danser på, oplyses.

Ovenstående data bruges rent administrativt bl.a i forbindelse med ansøgning om lokaletilskud, e-mail adresse bruges mhp udsendelse af diverse informationer. Telefonnummer bruges af instruktøren ved evt. aflysning/ændring af dans, oftest som sms besked. 


Medier.

Billeder taget i forbindelse med dans, opvisning, events m.m. vil blive brugt på hjemmesiden, foreningens Facebook-profil, Instagram- profil samt kan i sjældne tilfælde blive brugt i forbindelse med reklame for Dance In Line - Newline.


Kontaktformular på hjemmesiden.

For brugere som kontakter os via vores websted, gemmes den personlige information som gives til os. Når Dance In Line - Newline har handlet på henvendelsen slettes informationen igen.

For brugere som kontakter os via vores Facebook-side, gemmes den personlige information som gives til os. Denne information slettes ikke igen.


Tilmeldingsformular til vores arrangementer.

Ved tilmelding til arrangement i Dance In Line - Newline skal navn, tlf., E-mail samt klub/forening oplyses. Efter arrangementets afholdelse slettes disse data igen. Ved interne arrangementer bliver navn videregivet til aktivitetsudvalget.


Hvor længe gemmer vi personlige data?

Personlige data, modtaget direkte fra medlemmet, gemmes så længe man er medlem af Dance In Line - Newline + 5 år efter opsigelse af medlemskab, da bogføringslovens regler stiller krav til dette.


Videresendelse af data – og hvem har adgang til disse oplysninger?

Vi har ingen aftale med tredjepartsmodtagere, udover Guldborgsund Kommune (se ovenfor), og videresender derfor aldrig personlige oplysninger.

Vi videregiver kun oplysninger til offentlige myndigheder hvis det bliver påkrævet.


Hvordan beskytter vi personlige data?

Kun formand, kasserer samt instruktør har adgang til medlemslisten med personlige data.

Ved udsendelse af information via mail sendes altid som “Bcc” BlindCarbonCopy (blind-kopi). Modtagerne, som står i “Bcc“-feltet kan IKKE se de øvrige modtagere.

Hvilke databehandlere benytter vi?

De oplyste personoplysninger behandles af:

Hjemmesiden: webs

Facebookprofil: Facebook.

Instagramprofil : Instagram

Betaling : MobilePay samt Lollands Bank

Medlemslisten: Microsoft Excel samt OneNote

Mailprogrammer: Outlook, Hotmail.